Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

       Wysoka, dnia 8 lutego 2018 r.

RMiG.00021.50.2018

 

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017.1875) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję L Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

    Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 Przedkładam proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja   w sprawie zabezpieczenia usług medycznych na terenie miasta i gminy Wysoka .

6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

8.    Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka.

9.    Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

10.  Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym.

11.  Przedstawienie harmonogramu rzeczowo - finansowego w układzie miesięcznym z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródła finansowania realizacji zadań projektowych i remontowo – inwestycyjnych, w tym zadań funduszu sołeckiego ujętych w budżecie miasta i gminy na 2018r.

12.  Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.12.2017 r. o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wysoka.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Wysoka na 2018 r. - Projekt uchwały nr 1.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018- 2030 - Projekt uchwały nr 2.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Projekt uchwały nr 3.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Wysoka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Projekt uchwały nr 4.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta i Gminy Wysoka nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 114, 278, 495, 496 położonych w obrębie miasta Wysoka. Projekt uchwały nr 5.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Projekt uchwały nr 6.

19.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20.  Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

21.  Wolne wnioski.

22.  Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miasta i Gminy.

23.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

24.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

25.  Zakończenie obrad i zamknięcie L sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

                                                                                 Przewodniczący  Rady

                                                                                 Miasta i Gminy

                                                                                  (-) inż. Henryk Stańczyk

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-02-16 13:34:16
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-02-16 13:37:21
Ostatnia zmiana:2018-02-18 22:20:35
Ilość wyświetleń:42

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij