Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przewodniczący Rady MiG Wysoka zwołuje LI Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń UMiG Wysoka

       Wysoka, dnia  8  marca 2018 r.

RMiG.00021.51.2018

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017.1875) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję LI  Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu 27  marca  2018 r. (tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Przedkładam proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.    Informacja w sprawie drogi Rudna - Zelgniewo-Piła.

8.    Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

9.    Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym.

10. Podjęcia uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Wysoka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Projekt uchwały nr 1 .

11. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 r. - Projekt uchwały nr 2 .

12.  Podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka. -  Projekt uchwały nr 3 i Projekt uchwały nr 4

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Wysoka na 2018 r. - Projekt uchwały nr 5.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018- 2030 . - Projekt uchwały nr 6.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018   - Projekt uchwały nr 7 .

16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i terminów ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. - Projekt uchwały nr 8 .

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

19. Wolne wnioski.

20. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta i Gminy.

21. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

22. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

23. Zakończenie obrad i zamknięcie LI  sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

                                                                                 Przewodniczący  Rady

                                                                                 Miasta i Gminy

                                                                                  (-) inż. Henryk Stańczyk

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-03-16 21:32:39
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-03-16 21:33:51
Ostatnia zmiana:2018-03-16 21:44:41
Ilość wyświetleń:220
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij