Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

                                                                                                            Wysoka, dnia  9 lipca 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017.1875) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję LV  Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu  6 sierpnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.    Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

8.     Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 1, 2, 3.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania organowi regulacyjnemu – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Wysoka, celem zaopiniowania. Projekt uchwały nr 4.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka. Projekt uchwały nr 5.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych na terenie miasta i gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 6.

13.  Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wysoka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały nr 7.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wysoka, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Projekt uchwały nr 8.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 r. Projekt uchwały nr 9.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018- 2030. Projekt uchwały nr 10.

17.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18.  Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

19.  Wolne wnioski.

20.  Przyjęcie protokołu z uroczystej Sesji, LII, LIII i LIV sesji Rady Miasta i Gminy.

21.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

22.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

23.  Zakończenie obrad i zamknięcie LV sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.  

 

                                                                                Przewodniczący  Rady

                                                                                                           Miasta i Gminy

                                                                                                            (-) inż. Henryk Stańczyk

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-07-25 21:01:18
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-07-25 21:03:12
Ostatnia zmiana:2018-07-25 21:03:23
Ilość wyświetleń:75
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij