Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 94/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2013.1118 ze zmianami) w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLX/307/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie – „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2013.1118 ze zmianami) na 2016 rok.”

§ 2. 1. Konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Wysoka.

2. Opinie dotyczące „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2013.1118 ze zmianami) na 2016 rok” należy składać w formie pisemnej w sekretariacie – pok. 27 Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej w terminie od 5 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r.

3. Projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2013.1118 ze zmianami) na 2016 rok”, o którym mowa w § 1 dostępny jest w pokoju Nr 27 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

4. W celu opracowania wyników konsultacji powołuje się zespół w składzie:

1) Pani Halina Borowczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka

2) Pani Danuta Sinkiewicz – Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

3) Pani Donata Grabek – inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

5. Wyniki konsultacji obwieszcza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikuje na stronie internetowej, nie później niż w terminie 10 dni od ich zakończenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

/-/ Marek Madej

Załączniki

Projekt programu (242.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2015-11-05 08:14:08
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-11-05 08:10:07
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-11-05 08:14:49
Ostatnia zmiana:2015-11-05 08:14:53
Ilość wyświetleń:1819

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij