Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ewidencja Działalności Gospodarczej – zasady ogólne

 

Od 01.01.2012 r. przestały istnieć gminne ewidencje działalności gospodarczej, a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki. Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej działa w oparciu o przepisy rozdziału 3 (art. 23-39) ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.) – zwanej dalej usdg. Przepisy te wprowadzono zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z 2 lipca 2004 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, ze zm.).

Oficjalna strona CEIDG to www.ceidg.gov.pl (informacje i porady, formularze wniosków, wyszukiwarka przedsiębiorców oraz aktualne przepisy związane z rejestracją przedsiębiorców).

Osoby fizyczne mogą się rejestrować w CEIDG bezpośrednio wykorzystując wniosek elektroniczny. Mogą też złożyć wniosek papierowy w dowolnie wybranej gminie (osobiście lub pocztą – wniosek wysłany pocztą musi być potwierdzony notarialnie).

Formularz CEIDG-1 jest dostępny:

- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl,

- w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://www.epuap.gov.pl).

 

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.

 

Profil zaufany to bezpłatna forma podpisu elektronicznego dla osoby fizycznej, służąca do elektronicznego załatwiania spraw w kontaktach z administracją publiczną. Profil zaufany danej osoby zawiera informacje, które jednoznacznie identyfikują osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Profil zaufany otrzyma osoba, która:

- zaloguje się i zarejestruje na stronie www.epuap.gov.pl

- złoży wniosek elektroniczny o profil zaufany na stronę ePUAP,

- uda się do punktu autoryzacji i osobiście potwierdzi swoje dane osobowe. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku, wniosek będzie uważany za wycofany.

Punktami potwierdzeń są urzędy skarbowe, oddziały ZUS, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty. Profil zaufany mogą potwierdzać również inne podmioty wymienione w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli uzyskają zgodę ministra ds. informatyzacji.

 

Rejestracja działalności gospodarczej

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z następujących trybów postępowania:

1. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnie wybranej gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

2. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być potwierdzony notarialnie.

3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

4. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.

5. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Ważna informacja dotycząca opłat

 

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne!

 

Wniosek składany w gminie.

 

Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek CEIDG-1 na formularzu papierowym, w dowolnie wybranym urzędzie gminy (art. 26 ust. 2):

- osobiście – wówczas wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę,

- lub listem poleconym – własnoręczność podpisu musi być potwierdzona notarialnie,

- przedsiębiorca może również złożyć w urzędzie gminy wniosek CEIDG-1, który wcześniej wypełnił (anonimowo lub przy pomocy kreatora) i wysłał elektronicznie bez wymaganego podpisu. W takiej sytuacji CEIDG wpisuje na wniosku kod paskowy, a przedsiębiorca dostaje informację, że w ciągu 7 dni ma się udać do urzędu gminy, gdzie po potwierdzeniu jego tożsamości wniosek zostanie wysłany do CEIDG.

 

Wniosek CEIDG-1  (bez załączników)

Wniosek CEIDG-1 (wraz z załącznikami)

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

 

Wpisem do CEIDG jest:

1. Rejestracja działalności gospodarczej (pierwszy wpis)

2. Zmiana wpisu do ewidencji

3. Zawieszenie działalności gospodarczej (na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy)

4. Wznowienie zawieszonej działalności gospodarczej

5. Wykreślenie wpisu z ewidencji (likwidacja działalności)

 

Terminy:

1.     Wniosek o wpis do CEIDG (po raz pierwszy) można złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2.     Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorca musi złożyć w terminie 7 dni od daty zmiany danych (art. 30).

3.     Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca musi złożyć najpóźniej w dniu zawieszenia działalności.

4.     Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej należy złożyć najpóźniej w dniu wznowienia działalności.

5.     Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG przedsiębiorca musi złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG osoby fizycznej

 

Zgodnie z art. 38 usdg  dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane te są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

Załączniki

CEIDG-1_wersja_1.04 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-1_wersja_1.04_załacznikami (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja_CEIDG-1_15_lutego_2012 (222.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wesława Depta
Data utworzenia:2012-03-30 12:40:54
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2012-04-21 12:40:34
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2012-04-21 12:41:14
Ostatnia zmiana:2012-04-21 12:42:14
Ilość wyświetleń:4674
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij