Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta osoby niepełnosprawnej

W ramach projektu „Centrum usług społecznych w Gminie Wysoka, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie
 2. nieposzlakowana opinia
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. Wykształcenie

a)    wyższe (mile widziane wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych)

b)    średnie oraz ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2021 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012, poz. 184, ze zm.) lub posiada certyfikat ukończonego kursu zawodowego do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej

 

7.     prawo jazdy kat. B

 

    II.        WYMAGANIA DODATKOWE

 1. dokładność, dyspozycyjność, empatia i umiejętność pracy z ludźmi, dyskrecja, asertywność, samodzielność w myśleniu i działaniu, komunikatywność i mobilność
 2. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi doświadczenie w wypełnianiu funkcji opiekuna faktycznego osoby zależnej

  III.        ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. wspieranie osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych czynności, w tym wykonywanie czynności których nie są w stanie wykonać samodzielnie,
 2. pomoc w udziale w zajęciach rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i medycznych  (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów, dotarciu do urzędu),
 4. wspomaganie kształtowania właściwych relacji osób niepełnosprawnych z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,
 5. wspieranie osób niepełnosprawnych w dążeniu do samodzielności życiowej,
 6. motywowanie osób niepełnosprawnych do aktywności społecznej i zawodowej,
 7. pomoc w innych potrzebach zgłoszonych przez osoby niepełnosprawne wynikające z ich indywidualnych potrzeb
 8. monitoring i sprawozdawczość z wykonywanych zadań
 9. współpraca z koordynatorem projektu

   IV.        WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Podstawa świadczenia pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy
 2. Przewidywany termin zatrudnienia: od stycznia 2018 do czerwca 2019
 3. Miejsce świadczenia pracy: biuro w siedzibie MGOPS Wysoka, miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, wskazanych przez MGOPS Wysoka, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Wysoka

    V.        WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kwestionariusz osobowy
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
 7. oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub biuro nr 16 w budynku UMiG Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Wysoka” w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 ze zm.).”

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-02-13 22:39:49
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-02-13 22:41:56
Ostatnia zmiana:2018-02-13 22:42:10
Ilość wyświetleń:1395

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij