Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Animatora

w ramach projektu „Centrum usług społecznych w Gminie Wysoka, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie (2 dni w tygodniu x 7 godzin)

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie

 2. nieposzlakowana opinia

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 6. Wykształcenie:

  1. wyższe o kierunku pedagogicznym, psychologicznym, animator kultury lub nauk społecznych

  2. średnie (doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, wolontariat)

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

  1. Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,

  2. Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

  3. Odpowiedzialność za powierzone zadania

  4. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

  5. Wysoka kultura osobista

  6. Miłe usposobienie

  7. Dyspozycyjność

  8. Znajomość obsługi komputera – Pakiet Office, Internet

  9. Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość

 2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

  Zakres obowiązków :

  1. Przygotowanie oraz realizacja planu działalności Centrum Usług Społecznych – Klubu Seniora zgodnie z zapisami projektu

  2. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi organizacjami

  3. Opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych

  4. Koordynowanie nad prowadzonymi zajęciami manualnymi i sportowymi, w zakresie profilaktyki zdrowotnej (zajęcia prowadzone będą przez odrębną osobę)

  5. Dokonywanie zakupów na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora

  6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji

 3. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Podstawa świadczenia pracy: umowa zlecenie (2 dni w tygodniu x 7 godzin)

 2. Przewidywany termin zatrudnienia: od stycznia 2018 do czerwca 2019

 3. Miejsce świadczenia pracy: sala w OUK w Wysokiej

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub biuro nr 16 w budynku UMiG Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Animatora w Centrum Usług Społecznych w Gminie Wysoka” w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 ze zm.).”

Agnieszka Hoffmann

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wysokiej

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2017-11-28 19:39:54
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-11-28 19:38:45
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-11-28 19:43:15
Ostatnia zmiana:2017-11-28 19:43:32
Ilość wyświetleń:482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij